Werkwijze kindercoach Uden

“Het kind werkelijk ontmoeten”

 

Intakegesprek

Wie ben jij en wat heb jij nodig? Wat wil het kind bereiken, welke vaardigheid wil het graag leren, welke kennis wil het verwerven? 

Ik probeer een helder beeld van uw kind te krijgen, de problemen en zijn manier van denken en doen. Wat is de hulpvraag?

Er wordt besproken hoe de coaching eruit zal zien en wat aan bod komt, het trajectvoorstel. Dit is gebaseerd op het verhaal van uw kind, dus op maat en wat bij uw kind past. 

Het coachingstraject:

“Omdat alles anders mag worden”

Een coachingsmoment duurt ongeveer een uur. Hoeveel momenten er nodig zijn is verschillend omdat elke situatie anders is en elk kind uniek. We praten niet over een probleem maar over wat het kind al allemaal kan.

De rode draad binnen het coachingstraject is de ´dit ben ik tas’. Deze tas gaat over het kind zelf en er komen spullen in die bij het kind horen zoals zijn talenten, kwaliteiten, wensen, dromen en te leren vaardigheden. De tas kan steeds veranderen doordat er dingen bijkomen of weggaan, dat wordt elk coachingsmoment bekeken. Het kind bepaalt zelf wat erin gaat en eruit mag. De tas wordt immers helemaal van het kind zelf, het kind is de eigenaar van de tas.

De tas blijft centraal staan tijdens de 4 stappen van coaching:

Stap 1: ik wil het anders

Tijdens deze stap gaan we kijken naar de aanwezige talenten die het kind bezit zodat kinderen hierop kunnen steunen. Het kind maakt een ‘dit ben ik’ poppetje. Dan gaan we problemen omzetten in vaardigheden die het kind kan leren om een lastige situatie aan te kunnen.

Stap 2: ik maak een plan.

Het kind maakt een eigen plan dat hij of zij wil uitvoeren. 

Stap 3: ik ga het leren.

We beginnen elk moment met de vraag wat ging er al iets beter dan de vorige keer?

En we gaan kijken of de tas veranderd is. Dan gaan we samen de te leren vaardigheid oefenen.

Ik maak bij deze stap gebruik van verschillende (oplossingsgerichte) werkvormen, educatieve materialen, coachingsspellen en methodieken. Bij jonge kinderen (kleuters) vertellen, verwerken, ontdekken en ervaren d.m.v. prentenboeken, poppetjes, handpoppen of poppenkastspel en verteltassen. Ik kijk samen met het kind wat het beste past bij de te leren vaardigheid. Ontspannen helpt, dus wil ik elk coachingsmoment beginnen en eindigen met een meditatie, visualisatie, ademhaling of ontspanningsoefeningen (mindfulness). 

Daarnaast wordt inzicht verkregen in de gevoelens en gedachten van het kind.

Stap 4: ik kan het!

We kijken samen met het kind terug op de ontdek-, leer- en groeimomenten. Als het kind zijn vaardigheid heeft bereikt wil ik dit graag verankeren. Samen maken we op een creatieve manier een symbool wat staat voor de vaardigheid die het kind geleerd heeft of voor hetgeen wat het kind bereikt heeft. Als je zoveel over jezelf hebt ontdekt is het fijn als je een manier hebt om deze ‘schatten’ nog eens goed te bekijken. Met de ouders ga ik in gesprek over het gehele coachingstraject. 

Daarnaast geef ik psycho- educatie wat inhoudt dat ik voorlichting, informatie en adviezen (aan zowel de ouders als het kind) geef over de problemen waar het kind tegen aan loopt. 

Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Ik werk vanuit mijn praktijk aan bijland 620 te Uden. Meestal aan tafel of in de speelkamer, maar het kan ook zijn dat we de natuur in gaan. Is de stap om naar de praktijk te komen te groot, dan kom ik graag bij u thuis voor de verschillende gesprekken en coaching.