Wie is de kindercoach uit Uden?    image-2017-01-10 (1).jpg

Ik ben Helga Ronken- van de Wiel, getrouwd en moeder van 4 kinderen. In de periode (12 jaar) dat ik als juf werkte kwam ik erachter dat veel kinderen het moeilijk hebben en “vast” lopen om uiteenlopende redenen.

Als leerkracht heb je veel kinderen in de klas waardoor niet ieder kind gezien en gehoord wordt.

Steeds meer bekroop mij het gevoel dat ik wel elk kind wil zien, horen en de aandacht geven die het zo verdiend.

Ik wil er zijn voor het kind en ruim de aandacht kunnen schenken aan de eigenheid en belevingswereld van het kind.

Mijn bevlogenheid en passie voor de doelgroep heeft geleid tot mijn grote droom ‘een eigen praktijk starten’.

“Waarom binnen je comfortzone blijven als daarbuiten veel meer te beleven valt”

Er wordt door veel leerkrachten en ouders aan de bel getrokken. Kindercoaches zijn nodig in deze tijd!

Omdat ik persoonlijke groei en ontwikkeling ook voor mezelf erg belangrijk vind heb ik inmiddels een aantal cursussen met goed gevolg afgerond namelijk oplossingsgerichte, spel en creatieve therapie. Maar ook cognitieve gedragstherapie, mindfulness voor kinderen, leer- en gedragsproblemen. Daarnaast heb ik een opleiding kinderpsychologie op HBO niveau afgerond. De laatste cursus die ik behaald heb is kindertekeningen analyseren.