Groei, verandering en stabiliteit.

Ik heb op HBO niveau de opleiding kinderpsychologie met goed gevolg afgerond. Dit houdt in dat ik gespecialiseerd ben in de cognitieve, sociale en persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Ik houd me bezig met de vragen op welke gebieden en in welke perioden kinderen veranderen en groeien en hoe hun gedrag zich verhoudt tot eerder gedrag. Er wordt inzicht verkregen in de gevoelens en gedachten van het kind. Daarbij rekening houdend met de verschillende ontwikkelingsfasen die een kind doorloopt.

shutterstock_95583769 (3).jpg