Gewoon...omdat jij bijzonder bent is er ook voor bedrijven en instanties, zoals scholen-GGD-jeugdzorg, die (tijdelijk) de hulp van een kindercoach en bijlesjuf kunnen gebruiken. Neem contact met mij op hoe we dit vorm kunnen geven (denk aan clinics of workshops) en wat de kosten daarvan zijn. 

Ik kan leerkrachten coachen bij het invoeren van kleine veranderingen die grote resultaten bij leerlingen teweegbrengen; kijken op welke manier de leerkrachten hun wensen kunnen formuleren. De kosten van coaching van een uur zijn 80 euro (incl. BTW)