Wat doet de Kindercoach uit Uden?

"Investeren in een goede relatie en vertrouwensband zodat het kind zich veilig voelt om zich te durven uiten en zichzelf te zijn"

Groei, ontwikkeling, verandering, in balans zijn. Kinderen laten vertellen, ervaren, exploreren en ontdekken. 

Ik werk oplossingsgericht met kinderen. Dat wil zeggen dat ik kijk naar de manier om met het probleem om te gaan. Ik kan het verdriet niet wegnemen of oplossen. Wel kan ik handvaten geven om hiermee om te gaan.

Kinderen worden zelf actief betrokken bij hun veranderingsdoelen: wat wil het kind bereiken, welke vaardigheid wil het kind graag leren en welke kennis wil het kind verwerven?

Ik begeleid het kind naar het gewenste doel door diverse werkvormen en oefeningen te gebruiken; verschillende methoden (leidraad die kan helpen bij het begeleiden en houvast), allerlei materialen en coachingsspellen in te zetten.                        

Spelenderwijs, creatief en expressief maar altijd op een verantwoorde en gebalanceerde wijze. 

Ik werk vanuit mijn hart en gevoel. Met respect en waardering. Vanuit wederzijds vertrouwen. In een sfeer van openheid en eerlijkheid, authentiek en transparant zijn.